Metodika FyzioSystem byla vytvořena odborným týmem REHALANDu jako cílená kombinace moderních diagnostických metod, která umožňuje ucelené vyhodnocení stavu pohybového aparátu a cílenou kompenzaci zjištěných poruch u dospělých i dětí již od raných fází motorického vývoje.

Cílem aplikace metody je umožnit dětem, dospělým i vrcholovým či začínajícím sportovcům každého věku dosáhnout takového stavu pohybového aparátu, který jim umožní zdravý pohyb a kvalitní život bez bolestí, přetížení kloubů a rizika degenerativních změn.

Specifické využití nachází metoda FyzioSystem zejména u zájmových a vrcholových sportovců každého věku, kterým umožňuje minimalizovat nežádoucí následky jednostranné intenzivní zátěže a využít naplno veškerý potenciál k dosažení nejvyšší výkonnosti.

Jak diagnostika probíhá?

Vyšetření je neinvazivní a nebolestivé, probíhá v samostatné místnosti, klient je ve spodním prádle. Po celou dobu vyšetření i následné péče se klientovi věnuje jeden terapeut, který vede také zvolený program kompenzace.

Vyšetření může být provedeno v různé délce trvání od 60 do 135 minut. V závislosti na zvolené variantě a potřebách klienta je aplikován základní nebo rozšířený balíček diagnostických metod.

Závěry vyšetření jsou zaneseny v písemném zápisu, tzv. funkčním kódu, a jsou konzultovány s klientem spolu s navržením vhodného postupu kompenzace zjištěných poruch.

Kde vyšetření probíhá?

Metodu FyzioSystem aplikuje zkušený fyzioterapeut buď v jedné ze tří poboček kliniky Rehaland v centru Prahy, anebo dle dohody ve firmě, místě tréninku, výuky či soustředění sportovních týmů.

Komu je diagnostika a terapie FyzioSystem určena?

Moderní životní styl zanechává na našem pohybovém aparátu často negativní stopy, a to i v případě, že aktivně sportujeme.
FyzioSystem je ucelená diagnosticko-terapeutická metoda určená doslova každému, kdo chce mít sám zdravé tělo bez bolesti a svým dětem umožnit zdravý vývoj a růst.

  • dětem již od raných fází motorického vývoje a jejich rodičům
  • dětem předškolního i školního věku, které jsou z různých důvodů (nevhodná obuv, těžké tašky, nedostatek pohybu, nadváha, nerovnoměrný vývoj)
  • malým a mladým sportovcům do 15 let, kteří jsou vystaveni intenzivní či jednostranné zátěži, případně mají rezervy ve výkonnosti v daném sportu
  • dospělým s jednostranně přetěžujícím zaměstnáním (sedavé, nebo naopak práce ve stoje či s jednostrannou nebo nadměrnou zátěží)
  • dospělým zájmovým i vrcholovým sportovcům, kteří chtějí sportovat skutečně zdravě a dosahovat lepších výkonů bez rizika zdravotních následků

Hradí vyšetření a terapii pojišťovna?

Diagnostika FyzioSystem není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. V odůvodněných případech však lze následnou terapii a rehabilitaci částečně hradit ze zdravotního pojištění. Tento postup je individuální a závisí na zjištěních během diagnostiky nebo v rámci dalšího vyšetření v odborné lékařské ambulanci.

Co následuje po úvodní diagnostice?

Dle závažnosti zjištění následuje intenzivní fyzioterapeutická péče se systémem pravidelných kontrol a vypracován individuální fyzioterapeutický a rehabilitační plán včetně harmonogramu kontrol či tréninkových jednotek s cílem postupné kompenzace poruch.

Dle potřeby může být doporučena také návštěva odborné lékařské ambulance (např. neurologie, ortopedie, rehabilitační lékař apod.).

S ohledem na stanovené cíle kompenzace může být navržena též návštěva výživového specialisty nebo použití a aplikace kompenzačních pomůcek (vložky na míru, kineziotaping, stabilizační ortézy).

V případě aplikace metody FyzioSystem u sportovců je proběhne po dohodě s klientem telefonická či osobní konzultace s trenérem s cílem upravit dočasně nebo trvale tréninkovou jednotku dle omezení, potřeb a cílů sportovce (u dětských sportovců také dle potřeby s rodiči, kteří mohou být také přítomni během vyšetření).