PhDr. Martin Stupka, Ph.D.
PhDr. Martin Stupka, Ph.D.

PhDr. Martin Stupka, Ph.D., zakladatel Rehalandu a odborný garant metodiky FyzioSystem, je dlouhodobým zastáncem komplexního a holistického přístupu ve fyzioterapii.

„Jedině plné poznání stavu pohybového aparátu a zohlednění životního stylu a osobních či sportovních cílů umožňuje účinnou kompenzaci nežádoucích vlivů a plné využití fyzického potenciálu v běžném životě i v aktivním či výkonnostním sportu.“
PhDr. Martin Stupka, Ph.D.

Jako zkušený fyzioterapeut, aktivní sportovec, trenér dětského fotbalového týmu i pedagog na Fakultě tělesné výchovy a sportu se dennodenně setkává s následky nesprávných pohybových stereotypů, které mají závažný, často dokonce devastující vliv na kvalitu našeho života a zdravý vývoj pohybového aparátu.

Na základě praktických zkušeností i teoretických poznatků vytvořil tým REHALANDu s PhDr. Stupkou kombinaci diagnostických a terapeutických metod FyzioSystem, která umožňuje komplexně poznat a vyhodnotit stav pohybového aparátu a navrhnout vhodný postup kompenzace zjištěných poruch k dosažení optimálního stavu.