První roky života jsou pro zdravý vývoj pohybového aparátu klíčové. V tomto období se dítě přirozeně vyvíjí a pohybuje, tj. začíná používat vrozené pohybové vzory. Nevhodná manipulace, neúměrná zátěž ve formě například předčasného sezení nebo chůze, ale i další faktory mohou vést k rozvoji nevhodných pohybových návyků a již od raného věku ovlivnit vývoj na mnoho let dopředu, často i na celý život. U novorozenců, batolat a dětí předškolního věku je proto třeba monitorovat rovnoměrnost rozvoje jejich pohybových dovedností a případné odchylky od fyziologického motorického vývoje včas kompenzovat.

JAK POMÁHÁ FYZIOSYSTEM

Na základě našich dlouholetých zkušeností v práci s dětmi odborně monitorujeme pohybové vzory a dovednosti nejmenších dětí a v případě zjištění odchylky navrhneme vhodnou kompenzaci v rámci rehabilitační péče.

Rodičům pomáháme zorientovat se v problematice pohybových dovedností dětí a formou konzultací i praktické instruktáže jim umožníme vytvořit jejich dětem vhodné podmínky pro zdravý vstup do časného motorického vývoje a nabídnout jim optimální pohybové vzory.