Ne nadarmo se říká, že řetěz je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek. V každém kolektivním sportu, stejně jako při každé činnosti, která je založena na spolupráci, je třeba, aby byly schopnosti jednotlivých členů skupiny pokud možno vyrovnané. Proto se na nás obrací celé sportovní týmy, trenéři a rodiče malých sportovců, kteří mají zájem, aby jejich děti a svěřenci sportovali zdravě, měli z pohybu radost i prospěch, nestagnovali, posouvali se ve výkonnosti a byli pro celý tým oporou.
Namístě je však ověření funkčního pohybového vzorce i u těch členů týmu, kteří výkonnostně vyhovují tréninkovým požadavkům nebo je dokonce překračují – i zde mohou číhat funkční poruchy způsobené nadměrnou či jednostrannou tréninkovou zátěží.

JAK POMÁHÁ FYZIOSYSTEM

V rámci úvodní konzultace v našich prostorách či při výjezdu za sportovním týmem provedou odborní fyzioterapeuti několikastupňové vyšetření tzn. funkčního pohybového vzorce každého člena týmu či jednotlivce, jehož trenér či rodič se na nás obrátí.

V rámci úvodní konzultace proběhne vyšetření statiky, zkrácených svalu, kloubní vůle, blokád i hypermobility, stability ve statické i dynamické činnosti, koordinace pánve a dolních končetin a vyšetření plosek nohou. Vyšetření je nebolestivé a neinvazivní a probíhá dle dohody buď pouze za účasti sportovce nebo i za přítomnosti rodičů či trenéra.

Dle závažnosti funkčního kódu sportovce následuje doporučení domácích cvičení i dočasné či trvalé úpravy tréninkového plánu. Součástí terapie je intenzivní fyzioterapeutická péče s pravidelnými kontrolami v intervalu 3 – 12 měsíců. Součástí navržené terapie je též doporučení či zajištění potřebných kompenzačních pomůcek (vložky na míru, kineziotaping, stabilizační ortézy apod.), případně individuální terapie či doplňkové konzultace s ambulantními specialisty (rehabilitační lékař, ortoped, neurolog, výživový poradce…).