Aktivní pohyb je pro zdraví dětského organismu nepostradatelný. Je však třeba, aby byl pohyb zdravý. Malí sportovci často bývají vystaveni jednostranné zátěži, typicky v rámci intenzivního tréninku jedné sportovní aktivity. Nadměrná zátěž pak může představovat riziko pohybových problémů a neřešené dysbalance mohou být překážkou kvalitního sportovního výkonu.

Pokud vaše dítě sportuje, ale po sportu má bolesti nebo se mu v některých disciplínách nedaří tak, jak by si přálo, je namístě zjistit, zda v cestě sportovním úspěchům a radosti z pohybu nestojí funkční porucha pohybového aparátu, která může být pod odborným vedením v poměrně krátké době vyřešena. Někdy se může zdát, že dítěti chybí talent, a přitom „postačí“ posílit ty správné svaly, aby bylo vše v pořádku. Stejná analýza může pomoci i v případě, že chcete mít zkrátka jistotu, že si vybranými aktivitami vaše dítě neublíží nebo nepřivodí zdravotní potíže v budoucnu.

JAK POMÁHÁ FYZIOSYSTEM

Provedeme důkladné vyšetření statiky, zkrácených svalu, kloubní vůle, blokád i hypermobility, stability ve statické i dynamické činnosti, koordinace pánve a dolních končetin a vyšetření plosek nohou. Vyšetření je nebolestivé a neinvazivní a probíhá dle dohody buď pouze za účasti sportovce nebo i za přítomnosti rodičů či trenéra.

Důkladná analýza pohybového aparátu i životního stylu dítěte nám ukáže všechny případné dysbalance nebo poruchy, které mohou bránit sportovním výkonům či působit zdravotní komplikace. Na základě našich poznatků navrhneme vhodný kompenzační plán a úpravu zátěžového režimu, včetně případných kontrol nebo odborného vedení po celou dobu kompenzace. Ve spolupráci s trenéry a rodiči tak můžeme účinně působit na vyrovnání zátěže a zlepšení sportovního výkonu.
Navržená terapie je realizována v léčebné části programu pod odborným dohledem odborných fyzioterapeutů a v odůvodněných případech ji lze částečně nebo zcela pokrýt z veřejného zdravotního pojištění.