Náš životní styl zásadně ovlivňuje naše fyzické zdraví. Ať máte sedavé zaměstnání, nebo se celý den nezastavíte, každý pohyb, nebo také absence pohybu, se projevuje na stavu pohybového aparátu, naší kondici i pohodě. Často zasahuje do oblastí, které si s pohybovým aparátem ani nespojíme, jako je kvalita dýchání, spánku, bolesti hlavy nebo potíže s metabolismem.

Nadměrná, nedostatečná či jednostranná zátěž si dříve nebo později vybere svoji daň v podobě dysbalancí, nepohody, omezení a bolestí, v nejhorších případech může vést až k závažným strukturálním změnám jako artróza nebo nevratné deformace kloubů. Vhodnou a včasnou kompenzací však lze předejít vážným potížím a naplno si užívat zdravého těla v každodenním životě, při práci, sportu i zábavě.

JAK POMÁHÁ FYZIOSYSTEM

Provedeme důkladnou a komplexní diagnostiku pohybového aparátu, při které zohledníme váš životní styl i pohybové cíle. Naše doporučení a odborné vedení může být zaměřeno preventivně k předcházení možným budoucím komplikacím, ale také léčebně, tedy na rehabilitaci a kompenzaci již existujících potíží.